Grenseløst - Nansen

Fridtjof Nansen var en kompleks og usedvanlig sammensatt person, og det er ikke lett å omtale han i korte fraser. Men hva betydde Nansen? Finnes det noen nålevende som kan fylle den posisjonen og evnen til å påvirke de store linjene i verden? Og hva ville Nansen gjort hvis han levde i dag? Det kan du få en grenseløs fornemmelse av i denne sendingen.

I anledning Flyktninghjelpens perspektivkveld på Litteraturhuset, der Nansens humanitære arbeid ble debattert, tok jeg turen for å snakke nærmere med noen av paneldeltakerne om Nansen. Du få høre hva Nansen betyr for generalsekretæren for Europabevegelsen Trygve Nordby, rektor for Nansenskolen på Lillehammer, Dag Hareide, og Sosan Mollestad som er flyktning fra Iran og har jobbet med flyktningarbeid i 25 år i Norge.

I tillegg tok jeg en tur ut på gata og spurte folket om hva Fridtjof Nansen betyr for dem.

Sendingen gikk på lufta 29. mars med Olaf G. Alteren i studio.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar