Grenseløst - Krig, fred og motstand

Thorvald Stoltenberg, Gunnar "Kjakan" Sønsteby og Sverre Diesen er med i denne spesialreprisen av Grenseløst. Intervjuer som er gjort for et halvt - og over ett år siden er like aktuelle i dag som den gang. Noe som viser at er det noe vi mennesker har til felles over hele kloden, så er det at vi enten følger hverandres historiske fotspor, eller så har mennesket ikke evnen til å lære av historien.

Vi går inn i konseptet krig med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Du får høre Thorvald Stoltenberg blant annet fortelle at et diktatur kan være like stabilt og fredelig som et demokrati. Og Gunnar “Kjakan” Sønsteby forteller om hvorfor han valgte å gjøre motstand mot en overveldende overmakt. En okkupasjonsmakt som hadde langt større ressurser enn det han og resten av motstandsbevegelsen hadde.

Sendingen gikk på lufta 5. april med Olaf G. Alteren som programleder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar