Grenseløst - vestlig dobbeltmoral

Revolusjonbølger skyller over Nord-Arika og Midtøsten. Ferieparadiser går fra å være autoritære regimer til demokratier, av et eller annet slag. Og opp i alt dette ryker bindinger mellom diktatorer og vestlige regjeringer, som så kjapt som mulig kaster snøret etter opprørere for å bli gode venner.

Vestlig dobbeltmoral ser ikke ut til å plage noen i vesten nevneverdig. Men hvordan fungerer egentlig storpolitikken?

Direktør for NUPI Jan Egeland er gjest i denne utgaven av Grenseløst. Han mener blant annet at FN er et klubbhus, at Norge bør tale det angolske folks sak, og være mer aktiv i å påvirke korrupte lands utvikling.

Sendingen ble sendt totalt usensurert 19. april med Olaf G. Alteren som intervjuer. Du kan lese saken om sendingen på Radio Novas nettside her.

Grenseløst - søvn

Søvn er like mye mysterium, som helt naturlig. Søvnforsker Reidun Ursin er gjest i denne utgaven av Grenseløst.

Hva er denne mystisk behagelige tilstanden som stjeler en stor del av livet vårt? Dette, drømmer, hjernen og alt man ikke vet om søvn får du vite i Grenseløst, med mindre du er en syvsover og sover til klokken 11 … vel det finnes podkast da, til alle døgnets tider.

Sendingen gikk på lufta 12. april med Olaf G. Alteren i studio. Les saken om sendingen på Radio Novas nettside her.

Grenseløst - Krig, fred og motstand

Thorvald Stoltenberg, Gunnar "Kjakan" Sønsteby og Sverre Diesen er med i denne spesialreprisen av Grenseløst. Intervjuer som er gjort for et halvt - og over ett år siden er like aktuelle i dag som den gang. Noe som viser at er det noe vi mennesker har til felles over hele kloden, så er det at vi enten følger hverandres historiske fotspor, eller så har mennesket ikke evnen til å lære av historien.

Vi går inn i konseptet krig med tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Du får høre Thorvald Stoltenberg blant annet fortelle at et diktatur kan være like stabilt og fredelig som et demokrati. Og Gunnar “Kjakan” Sønsteby forteller om hvorfor han valgte å gjøre motstand mot en overveldende overmakt. En okkupasjonsmakt som hadde langt større ressurser enn det han og resten av motstandsbevegelsen hadde.

Sendingen gikk på lufta 5. april med Olaf G. Alteren som programleder.