Grenseløst - omdømme

Omdømme handler om verdivalg. Hvem ønsker du å være? Kommunikasjonsrådgiver Elizabeth Hartmann er gjest i Grenseløst.

Et godt og varig omdømme avhenger av troverdighet som handler om å tørre å være seg selv, og ikke være redd for hva andre mener, her inkludert det å tørre å vise følelser.

Du kan vanskelig kontrollere ditt eget omdømme, men du kan være med å styre det, og da kan det være smart å være gjennomtenkt taktisk.
- Men prøver du å være noe annet enn det du er da vil du bli avslørt, mener Hartmann.

Alt dette og mere til om hvordan du kan lære deg å være bevisst ditt eget omdømme får du i denne utgaven av Grenseløst. Sendingen gikk på lufta 22. mars med Olaf G. Alteren i studio. Du kan lese saken om sendingen på Radio Novas nettsider her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar