Grenseløst - vold

Du som alle andre mennesker er disponert til å utøve vold. Spørsmålet er bare om du har evnen til selvkontroll. Men ser man på statistikken så er volden i samfunnet økende.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk er gjest i denne utgaven av Grenseløst, og gir oss et innblikk i den grenseløse variasjonen av noe av det mest naturlige innstikt vi mennesker innehar: aggresjon, som alt for ofte leder til voldsutøvelse.

Sendingen gikk på Radio Nova 1.februar med Olaf G. Alteren i studio. Du kan lese saken om sendingen på Radio Novas nettside her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar